Horňácko

05.12.2023

Horňácko, subregion Slovácka, oblast na úpatí Bílých karpat sousedící se Slovenskem. Kraj bohatý svou svéráznou osobitou lidovou kulturou, krásnou nenarušenou přírodou a krajinou po staletí citlivě formovanou člověkem, kraj bohatý rozmanitostí živočišných i rostlinných druhů a krajinných prvků.

Název Horňácko zavedli koncem 19. století národopisci okouzlení zdejší kulturou. Do té doby byli obyvatelé nazýváni Keďáci, Podhoráci nebo Kopaničáři. Do širšího povědomí Horňácko vstoupilo na národopisné výstavě roku 1895 v Praze.

Na území pronikaly kulturní vlivy jak z Dolňácka, tak ze slovenských Kopanic a Myjavska a také se uplatnily vlivy zprostředkované valašskou kolonizací. Z tohoto mixu vznikla charakteristická lidová kultura, která díky odloučenosti konzervovala starobylé kulturní prvky až do dnešních dob. Projevují se nářečím, hudbou, zpěvem, tancem, lidovými obyčeji a i jinak. Kulturní svéráz našel vyjádření v Horňáckých slavnostech nebo fašanku, unikátních přehlídkách autentického folklóru.

Opravdové bohatství kraje ovšem spočívá v nenarušené přírodě a krajině po staletí citlivě formované člověkem, v rozmanitosti živočišných i rostlinných druhů a krajinných prvků. Absence průmyslu, velkých měst, turistických lákadel a zčásti uchovaný původní způsob hospodaření zachovaly neporušený a harmonický krajinný ráz. Příroda a lidová kultura jsou nejčastějšími motivy k návštěvě. Pro zájemce o lidovou kulturu jsou to Horňácké slavnosti koncem července, pro zájemce o přírodu je to hlavně doba květu orchidejí v květnu a červnu.